Ohjelmointi 3 kurssin aikana tehtiin parityönä peli. Teimme pelin puhtaalta pöydältä täysin itse. Pelissämme Teekkarin Sekoilu Seikkailut on ideana viedä ruokaa nälkäisille teekkareille ennen kuin se jäähtyy piloille. Peli toteutettiin Qt:n Graphics View Frameworkin avulla. Projektin kesto oli 9 viikkoa.

Työskentelyssä harjoiteltiin itsenäisesti ketterää ohjelmistokehitystä. Meillä oli 1 viikon mittainen sprintti/iteraatio ja joka viikon alussa käytiin läpi mitä oltiin saatu aikaseksi viime viikolla(retro) ja mitä tavoitellaan seuraavalta viikolta (planning). Backlogi oli myös käytössä, johon määriteltiin ominaisuuksia pelin muodostuessa.

Trelloa käytettiin hyväksi työskentelyn suunnitteluun ja työskentelyn seuraamiseen. Tauluina olivat jokaiselle iteraatiolle TODO, DOING, DONE ja RETRO. Tämän lisäksi backlog oli omana taulunansa. Puolivälissä projektia tehtiin myös Possible Features taulu, johon listattiin ideoita mitä saatettiin ottaa backlogiin.

Linkki trelloon, josta löytyy kollaasi jokaisen iteraation DONE ja RETRO tauluista ja tietysti myös tyhjä backlog. Bonuksena myös Possible Features taulu.

Branchejä käytettiin hyväksi versionhallinnassa. Aluksi oli tapana tehdä oma bränchinsä jokaiselle uudelle ominaisuudelle, mutta ihan projektin viimeisellä viikolla ryhdyin käyttämään devT bränchiä, jossa tein ominaisuudet, jotka sitten mergettiin masteriin.

Aluksi tehtiin prototyyppi, jossa vaatimuksina oli pelaajan liikkuminen pysäkiltä toisille bussien avulla. Ekat pari viikkoa tuli luettua dokumentaatiota lähinnä Graphics Itemin käytöstä Graphics Scenen kanssa.

Prototyypin jälkeen saatiin idea tehdä ruuankuljetuspeli, jota tehtiin viikko kerrallaan. Tavoitteena oli saada peruspeli valmiiksi. Tämä myös saavutettiin :)

Alla näkyy ohjelman luokkakaavio. Signaalit edustavat Qt:n Signals & Slots mekanismia.

Luokkakaavio

Lisätietoja projektista Gitistä